องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
สาธารณูปโภค

ระบบ สาธารณูปโภค ประปาบ้านโนนประดู่

แบบมาตรฐานการประปานครหลวง

แบบประปาผิวดินขนาดกลาง อัตราการผลิต 5,000 - 7,000 ลิตร/ชม. แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด 1,200 มม.*18.00 ม. ระบบกรองน้ำ (sand filter) อัตราการกรอง 10 ลบ.ม./ชม.

 

ระบบ สาธารณูปโภค ประปาบ้านโต้น

 แบบมาตรฐานการประปานครหลวง

แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม. แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด 1,500 มม. * 18.00 ม.

ระบบกรองน้ำ (sand filter) อัตราการกรอง 20 ลบ.ม./ชม

 


 

ระบบ สาธารณูปโภค ประปาบ้านหนองใหญ่

 

 แบบประปากรมโยธาธิการ 

แบบผิวดินขนาดกลางสูบจ่ายตรง หอหลังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)