องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
สถานที่สำคัญ

“ทุ่งบัวแดง” ละหานลูกนก บ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

บ้านดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ของทะเลบัวแดงแห่งเมืองโคราช ซึ่งเป็นบึงน้ำกว้างขนาดใหญ่มากกว่า 3,600 ไร่ อยู่ โดยสภาพของบึงน้ำแห่งนี้ก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของบัวแดง จึงทำให้ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกบัวจะพากันออกดอกชูช่อสีชมพูแดงอร่ามไปทั่วทั้งบึงบ้านดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ของทะเลบัวแดงแห่งเมืองโคราช ซึ่งเป็นบึงน้ำกว้างขนาดใหญ่มากกว่า 3,600 ไร่ อยู่ โดยสภาพของบึงน้ำแห่งนี้ก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของบัวแดง จึงทำให้ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกบัวจะพากันออกดอกชูช่อสีชมพูแดงอร่ามไปทั่วทั้งบึง

 

ชาวบ้านดอนเปล้าเปิดเผยว่า บริเวณบึงน้ำดังกล่าวชาวบ้านเรียกกันว่าละหานลูกนก เนื่องจากพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกเป็ดน้ำ, นกกวัก, นกโป่งวิด, นกตีนเทียน, นกกระเต็น, นกกาบบัว และนกปากช้อน และนกอพยพมาอาศัยอยู่นับหมื่นตัว รวมถึงมีพืชน้ำสายพันธุ์ต่างๆ ขึ้นอยู่มากมาย ทางหมู่บ้านจึงได้เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสร้างรายได้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวพร้อมมีที่พักทั้งโฮมสเตย์หรือจะกางเต็นท์บริเวณเกาะมะขามซึ่งเป็นพื้นที่กลางบึง โดยนักท่องเที่ยวมักนิยมมาพักเพื่อส่องนกกันในตอนเช้า สำหรับการชมทะเลบัวแดงจะต้องใช้บริการเรือพายของชาวบ้านชาวบ้านดอนเปล้าเปิดเผยว่า บริเวณบึงน้ำดังกล่าวชาวบ้านเรียกกันว่าละหานลูกนก เนื่องจากพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกเป็ดน้ำ, นกกวัก, นกโป่งวิด, นกตีนเทียน, นกกระเต็น, นกกาบบัว และนกปากช้อน และนกอพยพมาอาศัยอยู่นับหมื่นตัว รวมถึงมีพืชน้ำสายพันธุ์ต่างๆ ขึ้นอยู่มากมาย ทางหมู่บ้านจึงได้เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสร้างรายได้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวพร้อมมีที่พักทั้งโฮมสเตย์หรือจะกางเต็นท์บริเวณเกาะมะขามซึ่งเป็นพื้นที่กลางบึง โดยนักท่องเที่ยวมักนิยมมาพักเพื่อส่องนกกันในตอนเช้า สำหรับการชมทะเลบัวแดงจะต้องเรือพายเข้าไปชม

 

 

 

วัด

คือคำเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิคือคำเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ

วัดบ้านโต้น ม.3

 

วัดบ้านเปล้า ม.6

 

วัดบ้านโนนประดู่ ม.7