องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

แสดงหน้ารวม เว็บบอร์ด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

ตั้งกระทู้ใหม่         กระทู้ใหม่         กระทู้น่าสนใจ          กระทู้ร้อน

  
| 1
  

 023   ไฟฟ้าตามถนนดับ ไม่ติด โดย นายสุทธิ นันสันเทียะ* วันที่ 18 พ.ค. 6   [30/1]

 022   ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านไม่ติด..>>> โดย นางสกุล ฮมภิรมย์* วันที่ 30 มี.ค   [67/1]

 021   ไฟฟ้าดับหน้าวัด โดย นายสุทธิ นันสันเทียะ* วันที่ 30 ม.ค. 6   [206/1]

 020   ประปาโนนประดุ่ โดย ชมพูนุช ต้านกลางดอน* วันที่ 23 ม.ค. 6   [239/2]

 013   ถนนลูกรังชำรุด-เป็นหลุมลึก โดย นางอำพร เหลืองวันทา* วันที่ 23 มี.ค   [642/3]

 012   น้ำประปา มีกลิ่นเหม็น โดย นางทิปภา เฉลิมศิริ* วันที่ 15 มี.ค   [586/1]

 011   ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดย นายสง่า หาญนอก* วันที่ 8 มี.ค.   [449/4]

 010   น้ำไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด โดย นางดวงจันทร์ จันทร์ป* วันที่ 7 มี.ค.   [355/3]

 009   ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.7 ไม่ติด โดย พรพิศ เพียนอก* วันที่ 4 มี.ค.   [194/1]

 007   ก่อสร้างอาคาร โดย นางจอย เก่งนอก* วันที่ 5 มี.ค.   [249/1]

 005   ลงทะเบียนเด็กเเรก โดย สุกัญญา แพงคำ* วันที่ 3 มี.ค.   [254/3]