องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

แสดงหน้ารวม เว็บบอร์ด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

ตั้งกระทู้ใหม่         กระทู้ใหม่         กระทู้น่าสนใจ          กระทู้ร้อน

  
| 1
  

 013   ถนนลูกรังชำรุด-เป็นหลุมลึก โดย นางอำพร เหลืองวันทา* วันที่ 23 มี.ค   [239/1]

 012   น้ำประปา มีกลิ่นเหม็น โดย นางทิปภา เฉลิมศิริ* วันที่ 15 มี.ค   [244/1]

 011   ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดย นายสง่า หาญนอก* วันที่ 8 มี.ค.   [234/2]

 010   น้ำไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด โดย นางดวงจันทร์ จันทร์ป* วันที่ 7 มี.ค.   [218/1]

 009   ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.7 ไม่ติด โดย พรพิศ เพียนอก* วันที่ 4 มี.ค.   [89/1]

 007   ก่อสร้างอาคาร โดย นางจอย เก่งนอก* วันที่ 5 มี.ค.   [165/1]

 005   ลงทะเบียนเด็กเเรก โดย สุกัญญา แพงคำ* วันที่ 3 มี.ค.   [172/3]