องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ อบต.บ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม