องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.บ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม