องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะรับ ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

 จ้างเหมายานพาหนะรับ ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมายานพาหนะรับ ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566