องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)