องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.210 - 20 สายบ้านดอนเปล้า ถึง สายบ้านม่วง (หมู่ที่ 6) บ้านดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลื่อม โดยวิธีคัดเลือก