องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก